Overige informatie

Op deze pagina kunt u een verscheidenheid aan documenten vinden, met betrekking tot het functioneren van onze gemeente.

Beleidsplan

In het beleidplan 2015-2019 van onze gemeente is door de kerkenraad vastgelegd wat onze doelstellingen voor de periode 2015 - 2019 zijn. Aan de hand van dit beleidsplan wordt leiding en sturing gegeven aan de kerkelijke gemeente.

Hieronder kunt u het beleidsplan inzien, nalezen en downloaden (.pdf)

Kerkorde

In 2004 zijn drie protestantse kerkgenootschappen samengegaan in één Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Hieronder kunt u de bijbehorende kerkorde lezen.

Plaatselijke regeling

De PKN staat toe dat elke plaatselijke kerk binnen bepaalde kaders haar eigen plaatselijke regeling mag hebben.
De plaatselijke regeling van onze gemeente kunt u hieronder lezen.

Wijkindeling

De kerkelijke gemeente Giessen is onderverdeeld in wijken.
Per wijk is een wijk-ouderling, diaken en HVD-dame toegewezen.

Hieronder kunt u de wijk-indeling bekijken.

Huisregels kerkgebouw

In deze huisregels heeft het College van Kerkrentmeesters ten behoeve van de gebruikers/ huurders afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Giessen. Iedere gebruiker/huurder van de "Hervormde Kerk" moet zich houden aan de voorwaarden en bepalingen in deze huisregels. Indien de huisregels tot vragen of opmerkingen aanleiding geven of indien u het kerkgebouw zou willen gebruiken/huren kunt u zich schriftelijk wenden tot de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

De huisregels kunt u hieronder nalezen.

Linken2

Ets van de kerk

Enige jaren geleden is er een ets van ons kerkgebouw gemaakt.
Van deze ets zijn afdrukken gemaakt, die verkocht zijn aan belangstellenden.

Hieronder kunt u de PDF van de ets downloaden

Preekrooster

Het preekrooster is elders op de site te raadplegen.
In het preekrooster zijn ook de nieuwsbrieven en opgenomen kerkradio-diensten te raadplegen.
Achter elke gehouden dienst vindt u een link naar de nieuwsbrief van die week en een directe link naar de bijbehorende kerkradio uitzending.

Sluiten