Overige informatie

Op deze pagina kunt u een verscheidenheid aan documenten vinden, met betrekking tot het functioneren van onze gemeente.

Beleidsplan

In het beleidplan 2015-2019 van onze gemeente is door de kerkenraad vastgelegd wat onze doelstellingen voor de periode 2015 - 2019 zijn. Aan de hand van dit beleidsplan wordt leiding en sturing gegeven aan de kerkelijke gemeente.

Hieronder kunt u het beleidsplan inzien, nalezen en downloaden (.pdf)

Kerkorde

In 2004 zijn drie protestantse kerkgenootschappen samengegaan in één Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Hieronder kunt u de bijbehorende kerkorde lezen.

Plaatselijke regeling

De PKN staat toe dat elke plaatselijke kerk binnen bepaalde kaders haar eigen plaatselijke regeling mag hebben.
De plaatselijke regeling van onze gemeente kunt u hieronder lezen.

Wijkindeling

De kerkelijke gemeente Giessen is onderverdeeld in wijken.
Per wijk is een wijk-ouderling, diaken en HVD-dame toegewezen.

Hieronder kunt u de wijk-indeling bekijken.

Huisregels kerkgebouw

In deze huisregels heeft het College van Kerkrentmeesters ten behoeve van de gebruikers/ huurders afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Giessen. Iedere gebruiker/huurder van de "Hervormde Kerk" moet zich houden aan de voorwaarden en bepalingen in deze huisregels. Indien de huisregels tot vragen of opmerkingen aanleiding geven of indien u het kerkgebouw zou willen gebruiken/huren kunt u zich schriftelijk wenden tot de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

De huisregels kunt u hieronder nalezen.

Ets van de kerk

Enige jaren geleden is er een ets van ons kerkgebouw gemaakt.
Van deze ets zijn afdrukken gemaakt, die verkocht zijn aan belangstellenden.

Hieronder kunt u de PDF van de ets downloaden

Preekrooster

Het preekrooster is elders op de site te raadplegen.
In het preekrooster zijn ook de nieuwsbrieven en opgenomen kerkradio-diensten te raadplegen.
Achter elke gehouden dienst vindt u een link naar de nieuwsbrief van die week en een directe link naar de bijbehorende kerkradio uitzending.

Sluiten