H.V.D.

HVD is een afkorting van hervormde vrouwen dienst en is een onderdeel van de diaconie. Wij zijn met negen dames van hieruit de gemeente. In 1991 hebben ouderen te kennen gegeven wat meer bezoek te ontvangen. In overleg met de HVD heeft de kerkenraad besloten een beroep op de HVD te doen. Het is een aanvulling naast huisbezoek van ouderlingen en predikant. Wij gaan zo vier maal per jaar op bezoek inclusief verjaardagen bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder, bij ziekte, of nabestaande van overledenen, een bezoek extra en zo bij de een wat meer als bij de andere, dat vullen wij zelf in. Als er problemen zijn geven wij dit door aan de wijkouderling of predikant en deze kunnen ook weer aan ons doorgeven dat een bezoek door de HVD op een bepaald adres gewenst is. Dit hoeft niet altijd bij ouderen te zijn.

De bloemengroet vanuit de gemeente wordt zondags na de avonddienst door ons aan gemeenteleden gebracht die uit het ziekenhuis zijn gekomen. Voor kleine kinderen wordt een attentie gegeven in vorm van boek of speelgoed.

Wanneer er geen gemeenteleden uit het ziekenhuis zijn gekomen is er een bloemenrooster, ook gaan de bloemen naar gemeenteleden die al geruime tijd ziek thuis verblijven.

Met de kerst krijgen ouderen een dagboekje en de zieken en gehandicapten een attentie. Bij ouders van pasgeboren kinderen wordt een bezoek gebracht en een boekje gegeven. Nieuw ingekomen worden door ons bezocht met een gemeentegids en een boeketje en er wordt ook gevraagd of de mensen bezoek willen ontvangen, dit geven wij dan door aan de wijkouderling.

Jubilea en bruiloften worden door de wijkdames van de HVD bezocht, echtparen die 25-40-50-60 jaar getrouwd zijn, krijgen een bloemetje. De HVD vergadert twee maal per jaar met de diakenen en ook wel eens met ouderlingen en predikant. Dan worden de bloemenroosters, bezoekwerk, kerstattentie besproken en onderling verdeeld wie dat regelt.

Eenmaal per jaar ontvangen wij lijsten met de wijken van ouderen en aanvulling van hen die dat jaar 75 jaar worden.

de HVD

Wijk indeling

De kerkelijke gemeente Giessen is onderverdeeld in wijken.
Per wijk is een wijk-ouderling, diaken en HVD-dame toegewezen.

Hieronder kunt u de wijk-indeling bekijken.

Sluiten