Kerkgebouw

Kerkgebouw

In 2000 zijn de kerkbanken gestoffeerd, gelijktijdig is er per rij 1 bank verwijderd zodat de overige banken wat ruimer konden worden opgesteld
Het aantal zitplaatsen bedraagt vanaf dat moment:

 • Kerkzaal 156 op vaste banken. Waarvan 4 in ouderlingenbank, 2 losse stoelen
 • Aanbouw 98 zitplaatsen op gekoppelde stoelen.
 • Galerij naast het orgel 24 zitplaatsen op gekoppelde stoelen.

In 2002 werd, na een aantal jaren van voorbereiding, de kerktoren vervangen. De oude kerktoren is toen in zijn geheel verwijderd en nagemaakt. Vervolgens is de compleet nieuwe toren in zijn geheel teruggeplaatst.
Begin 2003 is het kerkgebouw van binnen geheel geschilderd, de gebruikte kleuren zijn afgestemd op de kleuren die al eerder op het orgel waren toegepast. Ook is in dit jaar de tot dan toe mechanische aansturing van de kerkklok vervangen door een computergestuurd exemplaar.

Huisregels

In deze huisregels heeft het College van Kerkrentmeesters ten behoeve van de gebruikers/ huurders afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Giessen. Iedere gebruiker/huurder van de "Hervormde Kerk" moet zich houden aan de voorwaarden en bepalingen in deze huisregels. Indien de huisregels tot vragen of opmerkingen aanleiding geven of indien u het kerkgebouw zou willen gebruiken/huren kunt u zich schriftelijk wenden tot de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

De huisregels kunt u hieronder nalezen.

giessen--(nb)-herv-kerk-orgel-1

Orgel

Het huidige orgel is in 1922 gebouwd door de firma Standaart te Rotterdam/Schiedam.
Het begin van deze eeuw kan een dieptepunt in de Nederlandse orgelbouw worden genoemd. Het einde van de 19e eeuw kenmerkte zich door een groot geloof in de vooruitgang van de techniek. In de orgelbouw leidde het er toe, dat men het oude ambacht met eeuwenlange ervaring losliet en overging op nieuwe tech­nieken.
Hierdoor kreeg het aloude beproefde systeem van de mechanische verbinding tussen toets en pijp zware concurrentie te verduren toen de pneumatische tractuur haar intrede deed.
Het orgel in deze kerk is gebouwd volgens dit systeem; een modern systeem dus voor die tijd.
Het pneumatische systeem is een verbindingssysteem tussen speeltafel en windlade dat bestaat uit een stelsel van nauwe loden buizen, waarin door het neerdrukken van een toets of het openen van een register orgelwind wordt gestuwd, dat een membraan (lede­ren zakje) opblaast, waardoor een toegang tot de pijpvoet ont­staat
Het orgel werd in het begin van de vorige eeuw van ambachtelijk werkstuk tot fabrieksproduct. Vanwege de economische malaise in de periode tussen de beide wereldoorlogen was door felle concurrentie kostenbesparende bedrijfsvoering noodzakelijk. Om deze reden ontstaan "orgelfabrieken".

Orgel - overig

De firma Standaart heeft een groot aantal orgels gebouwd van het type wat in onze kerk is geplaatst.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Doopsgezinde kerk te Uithuizen
 • Brugkerk te Nieuwerbrug
 • Hervormde kerk te Zevenhoven

Voor al deze orgels geldt dat de orgelkas nagenoeg gelijk is maar dat inmiddels ingrijpende verbouwingen aan het orgel of nieuwbouw met behoud van de orgelkas heeft plaatsgevonden.
Met name de kas van de Hervormde kerk in Zevenhoven lijkt heel veel op het orgel in Giessen, het is ook in lichte kleur geschilderd en de vleugels (ornamenten) aan de zijkanten hebben dezelfde kleuren.
In oktober 1995 werd begonnen het orgel geheel te restaureren. Deze restauratie is uitgevoerd door de firma Tiggelman te Zaltbommel. Op 16 maart 1996 kon het orgel weer in gebruik worden genomen.
De werkzaamheden bestonden uit het geheel schoonmaken van het orgel en vervangen van alle membramen.
Tevens zijn de niet sprekende zinken pijpen in het front vervangen door nieuwe pijpen van goed orgelmetaal welke deel uitmaken van het Prestant register.
Om de klankkleur van het orgel te verbeteren is de bestaande Mixtuur vervangen voor een nieuwe Mixtuur welke minder sterk en dominant is.
Ook zijn 2 nieuwe registers geplaatst, een Fluit 4' en een Nasard 2 2/3'.

De dispositie van het orgel is nu als volgt:

 • Hoofdwerk (C-f'''):
 • Bourdon 16'
 • Prestant 8'
 • Roerfluit 8'
 • Viola 8'
 • Aeoline 8' (transmissie van Viola 8')
 • Voix Celeste 8'
 • Octaaf 4'
 • Fluit 4'
 • Nasard 2 2/3'
 • Woudfluit 2'
 • Mixtuur 4 st.
 • Pedaal (C-d'):
 • Subbas 16' (transmissie van Bourdon 16')
 • Superoctaafkoppel
 • Koppel pedaal/hoofdwerk
Predikantenbord

Predikantenbord

Tevens was het in 2003 vierhonderd jaar geleden dat Hervormd Andel, Hervormd Giessen en Hervormd Rijswijk dezelfde predikant hadden. Op 31 oktober 2003, Hervormingsdag, hebben de drie gemeenten dit feit in een gezamenlijke herdenkingsdienst herdacht.
Het toenmalige kerkbestuur en kerkenraad vonden dit tevens een mooi moment een predikantenbord te laten maken. De opdracht hiertoe werd eind 2003 gegeven en in april 2004 is het bord in de kerk opgehangen.

Predikantenlijst Hervormde Gemeente te Giessen

Wilhelmus van der Wal, gek. van Heicop 1603, vertr. Noordeloos 1603
Dithmarus Bleskens, gek.van Zoelen 1603, ontzet 1609
Petrus Neander, candidaat bev.1609, emeritaat 1648
Petrus Nordingen, candidaat bev.1648, vertr. naar Aalsmeer 1654
Jacobus Ravens, gek. van Numansdorp 1656, overleden 1658
Johannes Rees, candidaat bev.1659, overleden 1694
Philippus Joosten, candidaat bev.1694, overleden 1700
Cornelis van Quellenberg, candidaat bev. 1702, vertr. naar Zuilen 1704
Johannes van Wena, cand. bev. 1706, vertr. naar Rhoon en Pendrecht 1707
Petrus Pus, candidaat bev. 1708, overleden 1734
Cornelis Coetsier, candidaat bev. 1735, emeritaat 1759
Gerardus Arrenberg, candidaat bev. 1759, emeritaat 1785
Henricus Schagen van Leeuwen, cand. bev. 1785, vertr. naar Overzande 1794
Johannes Christiaan ’t Hooft, candidaat bev. 1795, overleden 1809
Cornelis van Rintelen, candidaat bev.1812, vertr. naar Ossendrecht 1827
Everhardus Cornelis Spoor, candidaat bev.1829, emeritaat 1858
Geert Landweer, gek. van Staphorst 1859, vertr. naar Oudega 1861
Dionisius Niessen, gek. van Heemse 1862, vertr. naar Aalst 1864
Adrianus Stuffken, gek. van Cillarshoek 1864, vertr. naar Zuilichem 1865
Hendrik Rombach, gek. van Oosterwijk 1867, vertr. naar Bleskensgraaf 1868
Adam Frans Simons, gek. van Ermelo 1869, vertr. naar Bergambacht 1871
Jan Kuiper, gekomen van Maasland 1874, vertrokken naar Veen 1876
Louis Simon de Bruin, cand. bev. 1878, vertrokken naar Monnickendam 1881
Jan Bart Benders, gekomen van Zijderveld 1899, emeritaat 1936
Pieter Schoonenboom, gek. van Leeuwarden 1937, vertr. naar Opwierde 1947
Adolf Nicolaas Langhout, gek. van Zundert 1949, vertr. naar Sliedrecht 1951
Jan Mattheus Dirk van den Berg, cand. bev. 1951, vertr. naar Rotterdam 1956
Pieter Post, candidaat bev.1956, vertrokken naar Urk 1960
Johannes Voordouw, cand. bev. 1962, vertrokken naar Aalsmeer 1967
Hette Anne Jellema, gekomen van Wijhe 1967, emeritaat 1970
Johan Wiggerd Stolze, cand. bev. 1971, vertrokken naar Urk 1975
Jacobus van Drenth, gekomen van Ede 1976, emeritaat 1985
Roelof de Koning Gans, cand. bev. 1986, vertr. naar Sebaldeburen 1991
Pieter Leunis Tolhoek, gek. van Jaarsveld 1992, emeritaat 2006
Johannes Huigbertus Reijm, kandidaat bev. 2007, vertr. naar Alblasserdam 2011
Albert Jan Mouw, kandidaat bev. 2012, vertr. naar Aalburg 2017

giessen--(nb)-herv-kerk-predikantenbord
giessen--(nb)-herv-kerk-predikantenbord
Sluiten