Kringen

In de periode van oktober tot en met april worden er kringbijeenkomsten gehouden. De bijeenkomsten hebben als doel om elkaar te versterken in het geloof. Dit doen we rondom een geopende Bijbel. Gods Woord wil antwoord geven op onze vragen. Hierdoor worden we ook toegerust om anderen over Jezus Christus te vertellen. Er zijn verschillende kringen:

Maak een keuze hiernaast voor meer informatie omtrent de diverse kringen.

Sluiten