Commissie Kerk en Israël

In 2015 is er door de drie protestantse kerken in Giessen en Rijswijk een Commissie Kerk en Israël opgericht.

Deze commissie heeft als doel om de verbondenheid van de kerk met Israël vorm te geven. De kerk is immers, zoals onze kerkorde dat zegt: ‘geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.’ De commissie vraagt aandacht voor de bijzondere positie van het volk Israël in prediking, gebed en het hele gemeenteleven.

Hiertoe wordt daarom elk jaar, in de periode voorafgaande aan de Israëlzondag, extra aandacht besteed aan Israël, bijvoorbeeld door middel van een avond met een spreker. Dit doen we elk jaar afwisselend in een van de drie kerken.

De commissie bestaat uit:

  • Anne-Carine van der Nat (namens hervormd Giessen)
Sluiten