Zondagschool

Iedere zondag (met uitzondering van de maanden juli en augustus) wordt tijdens de morgendienst zondagsschool of kindernevendienst gehouden voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8 in ’t Dijkhuis. Er is een rooster wanneer welke groepen zondagsschool hebben en wanneer kindernevendienst. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Vertel het maar.

Zondagsschool: kinderen kunnen vanaf 9.00 uur in ’t Dijkhuis terecht. Om 9.30 uur beginnen we met zingen, bijbel lezen, kleuren, etc. Na de dienst kunnen de kinderen bij de achterdeur van ’t Dijkhuis worden opgehaald.

Kindernevendienst: kinderen gaan met hun ouders mee naar de kerk, na de schriftlezing verlaten kinderen en leiding de kerk om naar ’t Dijkhuis te gaan. Na de dienst komen de kinderen door de achterdeur naar buiten en kunt u ze daar ophalen.

Kerk: de kinderen van groep 7/8 gaan ongeveer een keer per maand als groep naar de kerk. die kinderen verwachten we uiterlijk om 09.20 uur in ’t Dijkhuis. Dan vertrekken ze gezamenlijk naar de kerk om de dienst bij te wonen.

De groepsindeling is als volgt:

Groep
Zaal
Leiding
1, 2, 3 en 4
Zaal 1
Anneke, Lisa, Renee en Dineke
5 en 6
Zaal 2
Bram, Celina en Rosine
7 en 8
Zaal 3
Arianne, Bert-Jan en John


Het is fijn als de kinderen geld of een collectemunt meenemen. Hiervan worden de kosten betaald, zoals kleurpotloden e.d. en de sponsoring van Desmond in Ghana via stichting Compassion.

De christelijke feestdagen krijgen ook op de zondagsschool speciale aandacht. Op eerste Kerstdag is het kinderkerstfeest in de kerk. De weken daarvoor wordt hier al over nagedacht en voor geoefend. Tijdens deze kerkdienst zijn ook alle broers/zussen en volwassenen van harte welkom. De kinderen krijgen na afloop van de dienst een attentie (meestal een boek). Pasen en Pinksteren wordt met alle kinderen samen tijdens kindernevendienst in ’t Dijkhuis gevierd.

Iedere maand staan we stil bij een Psalm of een lied die we ook af en toe in de kerk zingen. We horen deze of oefenen deze met elkaar.

Eind juni of begin juli wordt er tijdens een speciale kerkdienst afscheid genomen van de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en de zondagsschool gaan verlaten. Dit zijn de kinderen die na de zomervakantie het voortgezet onderwijs gaan bezoeken.

Als u meer informatie wilt, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter Arianne de Leede via a.lievaart4@kpnplanet.nl of telefoonnummer 06-19597283.

Sluiten