Kerkenraad samenstelling

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een drietal colleges.
De ouderlingen, diaconie en het college van kerkrentmeesters.
Het dageljks bestuur wordt gevormd door het moderamen.

Vergaderschema

Zowel de gehele kerkenraad als ook de afzonderlijke colleges vergaderen regelmatig.
De vergaderdata kerkenraad kunt u nalezen in de onderstaande PDF:

Moderamen

Functie
Adres
Telefoon
Henk van Vugt
Voorzitter
Hogelandstraat 1
0183-443799
Harry GroenenboomAssessor
A. Peereboom 11
06-13569374
René van Vugt
Scriba
Wilgenhof 19
0183-302299
Ds. Rudy FokkertLid
Kerkstraat 1
06-36558083
Jacco van DrunenLidKorenschoof 130183-512573

Ouderlingen

FunctieAdresTelefoon
Nico van Ginhoven
Wijkouderling
Wethouder Elshoutplein 12
0183-443481
Jonathan van Rijswijk
Jeugd-ouderling
Magnolialaan 11 Almkerk
06-15132789
Jelle van Vugt
Wijkouderling
Wilgenhof 26
06-30583789
René van Vugt
Ouderling-scriba
Wilgenhof 19
0183-302299
Albert Paans
Wijkouderling
Jagerspad 14
0183-441629
Huibert de Leede
Wijkouderling
Dorpsstraat 12
0183-448782
Jan Schreuders
Wijkouderling
Tweezalmenstraat 8
0183-442931
Harry Groenenboom
Wijkouderling
A. Peereboom 11
06-13569374
Bert van Straten
Wijkouderling
Wilgenhof 35
0183-443196
Rene Versteeg
Wijkouderling
Burgstraat 4a
0183-443787
Gert-Jan Boonstra
Jeugd-ouderling
Dr. M. Lutherplein 1 Andel
06-36111201

Diaconie

FunctieAdresTelefoon
Pierre de Graaff
Voorzitter
Maasdijk 19
0183-442650
Eric Goossens
Secretaris
Maasdijk 20
0183-441069
Edwin van Rijswijk

A. Peereboom 12
0183-440396
Jacco van Drunen

Korenschoof 13
0183-512573

College van Kerkrentmeesters

FunctieAdresTelefoon
Jan van Vugt
Voorzitter
Burgstraat 31
0183-441986
Henk van Vugt
Secretaris
Beheer begraafplaats
Hogelandstraat 1
0183-443799
Jan Ermstang

Burgstraat 17
0183-441246
Leen van Anrooij*

Korenschoof 2
0183-442225
Jan van Vianen*

Oudendijk 32, Woudrichem
0183-302467
John Verhoeven#

Merweplein 12, Woudrichem
0183-301623
Dik Davelaar #

Den Dissel 15
0183-441919

* kerkrentmeester (niet in het ambt)
# lid van commissie van bijstand (niet in het ambt)

Wijkindeling

De kerkelijke gemeente Giessen is onderverdeeld in wijken.
Per wijk is een wijk-ouderling, diaken en HVD-dame toegewezen.

Hieronder kunt u de wijk-indeling bekijken.

Sluiten