Kerkenraad samenstelling

De kerkenraad bestaat uit een drietal colleges.
De ouderlingen, diaconie en het college van kerkrentmeesters.
Het dageljks bestuur wordt gevormd door het moderamen.

Vergaderschema

Zowel de gehele kerkenraad als ook de afzonderlijke colleges vergaderen regelmatig.
De vergaderdata kerkenraad kunt u nalezen in de onderstaande PDF:

Moderamen

Functie
Adres
Telefoon
Kees van TilborgVoorzitterGiessensesteeg 16
0183-442570
Harry GroenenboomScribaA. Peereboom 1106-13569374
Geert van EschAssessorBurgstraat 606-37559183
Ds. Cees HoekLidKerkstraat 10183-514904
Ad GelukLidMaasdijk 14a06-21271106

Ouderlingen

FunctieAdresTelefoon
Vacature
Wijkouderling

Chris van TilborgJeugd-ouderling
Wilgenhof 16
06 - 22507291
Vacature
Wijkouderling


Vacature
Wijkouderling


Sjaak SmitsWijkouderling
Hogelandstraat 35
0183 - 442492
Alewijn de Ruiter
Wijkouderling
Heerlijkheidstraat

Bert den HartogWijkouderling
Maasdijk 19A
0183 - 443953
Harry Groenenboom
Wijkouderling
A. Peereboom 11
06 - 13569374
Bert van Straten
Wijkouderling
Wilgenhof 35
0183 - 443196
Anton ElshoutWijkouderling
Burgstraat 4a
06 - 12078250
Erik ColijnJeugd-ouderling
Burgstraat 360183 - 443120

Diaconie

FunctieAdresTelefoon
Jacco van DrunenVoorzitterKorenschoof 130183 - 512573
Corné HoboSecretarisHeerlijkheidsstraat 4a06 - 10427960
Arnout van der NatPenningmeesterKarbogerd 306 - 51230944
Geert van Esch
Burgstraat 606 - 37559183

College van Kerkrentmeesters

FunctieAdresTelefoon
Kees van Tilborg
Voorzitter
Giessensesteeg 160183 - 442570
Joop van der Meij
Secretaris
Wilgenhof 1
0183 - 785023
John van Straten

Wilgenhof 22
06 - 27172397
Leen van Anrooij*

Korenschoof 2
0183 - 442225
Govert Copier*
PenningmeesterBurgstraat 270183 - 850086
Henk van Vugt#
Beheer begraafplaats
Hogelandstraat 1
0183 - 443799
Dik Davelaar #

Burgstraat 7a0183 - 441919

Opmerkingen

* kerkrentmeester (niet in het ambt)
# lid van commissie van bijstand (niet in het ambt)

Wijkindeling

De kerkelijke gemeente Giessen is onderverdeeld in wijken.
Per wijk is een wijk-ouderling, diaken en HVD-dame toegewezen.

Hieronder kunt u de wijk-indeling bekijken.

Sluiten