Kerkenraad samenstelling

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een drietal colleges.
De ouderlingen, diaconie en het college van kerkrentmeesters.
Het dageljks bestuur wordt gevormd door het moderamen.

Vergaderschema

Zowel de gehele kerkenraad als ook de afzonderlijke colleges vergaderen regelmatig.
De vergaderdata kerkenraad kunt u nalezen in de onderstaande PDF:

Moderamen

Functie
Adres
Telefoon
Harry Groenenboom
VoorzitterA. Peereboom 1106-13569374
Kees van TilborgAssessor
Giessensesteeg 16
0183-442570
René van Vugt
Scriba
Wilgenhof 19
0183-302299
Pierre de GraaffLidMaasdijk 190183-442650

Ouderlingen

FunctieAdresTelefoon
Nico van Ginhoven
WijkouderlingBurgstraat 540183-443481
Chris van TilborgJeugd-ouderling
Wilgenhof 16

Ad Geluk
Wijkouderling
Maasdijk 14A
06-21271106
René van Vugt
Ouderling-scriba
Wilgenhof 19
0183-302299
Sjaak SmitsWijkouderling
Hogelandstraat 35
0183-442492
Huibert de Leede
Wijkouderling
Dorpsstraat 12
0183-448782
Bert den HartogWijkouderling
Maasdijk 19A
0183-443953
Harry Groenenboom
Wijkouderling
A. Peereboom 11
06-13569374
Bert van Straten
Wijkouderling
Wilgenhof 35
0183-443196
Rene Versteeg
Wijkouderling
Burgstraat 4a
0183-443787
Gert-Jan Boonstra
Jeugd-ouderling
Dr. M. Lutherplein 1 Andel
06-36111201

Diaconie

FunctieAdresTelefoon
Pierre de Graaff
Voorzitter
Maasdijk 19
0183-442650
Corné HoboSecretaris
Heerlijkheidsstraat 4a06-10427960
Edwin van Rijswijk

A. Peereboom 12
0183-440396
Jacco van Drunen

Korenschoof 13
0183-512573

College van Kerkrentmeesters

FunctieAdresTelefoon
Kees van Tilborg
Voorzitter
Giessensesteeg 160183-442570
Joop van der Meij
Secretaris
Wilgenhof 1
0183-443238
John van Straten

Wilgenhof 22
06-27172397
Leen van Anrooij*

Korenschoof 2
0183-442225
Govert Copier*
PenningmeesterBurgstraat 270183-850086
Henk van Vugt#
Beheer begraafplaats
Hogelandstraat 1
0183-443799
Dik Davelaar #

Burgstraat 7a0183-441919

* kerkrentmeester (niet in het ambt)
# lid van commissie van bijstand (niet in het ambt)

Wijkindeling

De kerkelijke gemeente Giessen is onderverdeeld in wijken.
Per wijk is een wijk-ouderling, diaken en HVD-dame toegewezen.

Hieronder kunt u de wijk-indeling bekijken.

Sluiten