Themadiensten

Er worden themadiensten georganiseerd met een speciaal karakter waarin getracht wordt aan te sluiten bij het kerkelijk jaar. Deze themadiensten zijn voor iedereen Ze zijn gericht op een specifiek thema en er worden naast psalmen en gezangen andere liederen gezongen. Er is een themadienstcommissie, waarvan één ouderling en de jeugdouderlingen deel uitmaken. Het streven is om ongeveer 10 diensten per jaar op deze wijze te organiseren.

Het (voorlopige) rooster van de themadiensten is:

2018:
7 januari
4 februari
4 maart
8 april
6 mei
3 juni
9 september
7 oktober
4 november
2 december

2019:
6 januari
3 februari
3 maart
7 april
5 mei
2 juni
1 september
6 oktober
3 november
1 december

Sluiten