Themadiensten

Er worden themadiensten georganiseerd met een speciaal karakter waarin getracht wordt aan te sluiten bij het kerkelijk jaar. Deze themadiensten zijn voor iedereen Ze zijn gericht op een specifiek thema en er worden naast psalmen en gezangen andere liederen gezongen. Er is een themadienstcommissie, waarvan één ouderling en de jeugdouderlingen deel uitmaken. Het streven is om ongeveer 10 diensten per jaar op deze wijze te organiseren.

Het (voorlopige) rooster van de themadiensten is:

Koor Nadiah

2020 thema- en jongerendiensten Giessen/Rijswijk

Datum
Dienst
Locatie
12 januari
Jongerendienst
Hervormde Kerk Giessen
02 februari
Themadienst
Hervormde Kerk Giessen
09 februari
JongerendienstGereformeerde Kerk Giessen/Rijswijk
01 maart
ThemadienstHervormde Kerk Giessen
08 maart
JongerendienstHervormde Kerk Rijswijk
05 april
Jongerendienst
Hervormde Kerk Giessen
03 mei
ThemadienstHervormde Kerk Giessen
10 mei
JongerendienstGereformeerde Kerk Giessen/Rijswijk
07 juni
ThemadienstHervormde Kerk Giessen
14 juni
JongerendienstHervormde Kerk Rijswijk
13 september
JongerendienstHervormde Kerk Giessen
04 oktober
ThemadienstHervormde Kerk Giessen
11 oktober
JongerendienstHervormde Kerk Rijswijk
01 november
ThemadienstHervormde Kerk Giessen
08 november
JongerendienstGereformeerde Kerk Giessen/Rijswijk
06 december
ThemadienstHervormde Kerk Giessen
13 december
JongerendienstHervormde Kerk Rijswijk
Sluiten