Begraafplaats

fotos-website-(3)

Naast onze kerk ligt de kerkelijke begraafplaats. De begraafplaats is eigendom van de Hervormde Gemeente te Giessen en wordt beheerd door het College van Kerkrentmeesters. In het algemeen wordt aan iedereen die voldoende binding heeft met Giessen, toestemming gegeven om de overledene bij ons te begraven.

Voor het begraven zijn er de volgende mogelijkheden :

  1. Een algemeen graf voor een periode van 20 jaar.
    Hierop mag geen grafmonument worden geplaatst en na 20 jaar is in principe geen verlenging mogelijk en zou het graf geruimd kunnen worden.
  2. Een eigen graf of koopgraf.
    De onderhoudsperiode voor een koopgraf is vastgesteld op 30 jaar. Op een eigen graf mag een grafmonument worden geplaatst en na afloop is het mogelijk de periode van grafrecht te verlengen met 10 jaar.

Bij een koopgraf bestaat de mogelijkheid om in één graf twee personen te begraven boven elkaar. Dit moet dan wel bij de eerst begravene worden aangegeven. Ook is het mogelijk om twee personen naast elkaar te begraven en ook dit moet bij de eerst begravene kenbaar gemaakt worden.

Voor wat betreft de tarieven van begraven en grafrechten, volgen we de tarieven van de gemeente Woudrichem.

Uitbreiding

Begin 2007 is de begraafplaats uitgebreid met ruimte voor circa 400 graven. Hiertoe werd het terrein, dat reeds eigendom van de Hervormde Gemeente Giessen was, met circa 11.000 m³ zand en grond opgehoogd.

Sluiten