Zending

Zendingscommissie

De zendingscommissie zamelt geld in voor het zendingswerk. Bij de uitgang van de kerk hangen zendingsbussen en elk kwartaal kiest de zendingscommissie een goed doel uit voor de bestemming van de ingezamelde gelden. Van de 4 kwartaalprojecten per jaar wordt er altijd 1 project voor de IZB en 1 project voor de GZB gekozen. Voor de overige 2 kwartaalprojecten kiezen we een aansprekend project van een ander goed doel, bijvoorbeeld Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Stichting Antwoord, Bonisa-zending, Stichting De Ondergrondse Kerk etc.

De zendingscommissie regelt ook de verkoop van het Bijbels dagboek Handvol Koren. Van elk verkocht exemplaar gaat er een mooi bedrag naar de GZB.

Het organiseren van een 2-jaarlijkse zendingsdienst en een (verkoop)actie zijn door de corona-periode wat in het slop geraakt, maar het is de wens om deze toch wel weer op te gaan pakken.

websites

Klik hier voor de website van de IZB.
Klik hier voor de website van de GZB.

Sluiten