Catechese 16-18

God geeft ons de opdracht om het geloof over te dragen aan volgende generaties. Dit begint al bij de doop van onze jonge kinderen. Van daaruit leren de kinderen wie God is, in de hoop dat ze Hem meer en meer leren kennen en liefhebben. Daarom wordt er catechisatie gegeven, om jongeren in deze beslissende fase van hun leven te begeleiden. Van de ouders wordt verwacht dat ze de doopbelofte ook hier in praktijk brengen!

Hieronder vindt u de tijden. Alle avonden vinden plaats in ‘t Dijkhuis. In de schoolvakanties en in de weken van bid- en dankdag is er geen catechisatie.

maandag
19:30-20:15 uur 12-15 jaar
20:30-21:15 uur 16-18 jaar

Sluiten