Vacatures ouderling-kerkrentmeester

22 november 2019

Op woensdag 4 december zijn tijdens de verkiezingen de volgende broeders verkozen en benoemd in onderstaande vacatures:
Ouderling-Kerkrentmeester

  • John van Straten (Wilgenhof 22)
  • Kees van Tilborg (Giessensesteeg 16)

Wij wensen bovenstaande broeders van harte sterkte en wijsheid van God toe bij de te nemen beslissing.
Bezwaren
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, of tegen de bevestiging van een gekozene, kunnen door stemgerechtigde leden uiterlijk 12 december voor 18.00 uur schriftelijk en ondertekend bij de scriba worden ingeleverd.

Sluiten