Dankdag

30 oktober 2020

Dankdag

Dankdag:
Op woensdag 4 november 2020 is het Dankdag voor gewas en arbeid. ’s Middags om 14.00 uur is er een kinderdienst in de kerk, die op een groot scherm meebeleefd kan worden in het Dijkhuis en ook via YouTube te volgen is. Het thema van de kinderdienst is “Dank God in alles” en ds. G.J. Glismeijer zal daarover vertellen aan de hand van Handelingen 27. Over danken, zelfs als het stormt.
’s Avonds om 19.30 uur is er een dienst in de kerk onder leiding van ds. J. van der Meijden. Gelet op het beperkt aantal toegestane gasten in de kerk en het toch bijzondere karakter van deze dienst kunt u deze tevens in het Dijkhuis mee beleven. Samen met andere gelovigen de dienst meemaken en God danken wat we het afgelopen jaar mochten ontvangen geeft toch weer het “kerkgevoel”, al is het dan wellicht in ’t Dijkhuis. Daarnaast zenden we de middag- en avonddienst ook live uit.
Graag willen we u attenderen op de bekende dankstondcollecte. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken op het bekende bankrekening: NL33 RABO 0357 0017 53 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Giessen, maar ook in de melkbus achterin de kerk. Deze collecte is een heel belangrijke post voor de instandhouding van onze plaatselijke gemeente. Daarom ook heel hartelijk aanbevolen
Voor beide diensten kunt u zich aanmelden tot maandag 2 november 18.00 uur bij Kees van Tilborg (06-21590402 of vanti52@kpnmail.nl). Voor beide diensten zijn dus 60 plaatsen beschikbaar (kerk + Dijkhuis). Dit laatste in tegenstelling tot eerdere berichten op deze nieuwsbrief en in Kerkklanken. U ontvangt bericht of er plaats voor u is.

Sluiten