Beroepingscommissie

28 mei 2021

Beroepingscommissie

Helaas moeten we mededelen dat Ds. Zeeman zijn beroep niet heeft aangenomen. Hij heeft zelf een stukje hierover geschreven wat hieronder is toegevoegd. We vinden het bijzonder jammer want de contacten en de kennismaking waren erg positief. Ook vanuit de gemeente mochten we veel positieve reacties ontvangen. We zullen als beroepingscommissie ons beraden over de volgende stappen die we moeten nemen. We willen u vragen onze gemeente, de commissie en de familie Zeeman te gedenken in uw gebeden.

Beste gemeenteleden,
In de achterliggende weken kwamen onze wegen dicht bij elkaar. We hebben een goed beeld gekregen van de gemeente in Giessen en we kijken terug op waardevolle ontmoetingen. U heeft gehoord dat wij desondanks niet naar Giessen komen. Dat was geen eenvoudig besluit, temeer omdat we de kennismaking en het proces als positief hebben ervaren. Toch is de overtuiging waar we om hebben gebeden niet gekomen, maar werd ons een andere weg gewezen. We zijn erg dankbaar voor uw meeleven, onder meer door de vele kaarten die we hebben ontvangen; dat heeft ons goed gedaan. Weet dat u als gemeente een warme plek in ons hart heeft. We gunnen u van harte een nieuwe herder en leraar, iemand die in uw midden werkt en met het vuur van de Geest het evangelie van de Opgestane verkondigt. We wensen jullie van harte Gods zegen en bidden dat Hij op Zijn tijd de juiste dienaar aan Giessen zal geven.
Met een hartelijke groet, ds. Martin en Alette Zeeman

Sluiten