Israëlzondag

25 september 2020

Israëlzondag

Dit jaar is alles anders. Helaas hebben we samen met onze buurgemeente in Rijswijk moeten besluiten om geen specifieke activiteit te organiseren rondom de Israëlzondag (4 oktober) in verband met de Corona maatregelen.
Gelukkig zijn er andere middelen om toch meer specifiek te horen en te leren over hoe de Heere God naar Israël kijkt en wat dat voor ons mag betekenen. In plaats van dat we een spreker of koor uitnodigen, willen we u/jou daarom graag wijzen op het volgende:
De organisatie Christenen voor Israël zendt al enkele maanden meerdere livestreams per week uit. Allemaal betrekking hebbend op het geloof en Israël. Naast specifiek op het geloof gericht zijn er ook video’s met recepten uit Israël. U kunt deze ook terugkijken via YouTube.

Israel zondag
Sluiten