Versterking gezocht door de HVD

25 augustus 2023

De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) bestaat al heel veel jaren. Het is in eerste instantie onze taak om gemeenteleden van 75 jaar en ouder te bezoeken: Op/rond hun verjaardag met een bloemetje namens de kerk, maar we proberen ook om ‘zomaar tussendoor’ eens een keer een uurtje op de koffie/thee te gaan bij de ouderen. Ook bezorgen we -bij toerbeurt- de wekelijkse bloemengroet en brengen we in de periode rond het Kerstfeest een attentie rond. Verder proberen we er extra te zijn voor gemeenteleden in ‘onze’ wijk die te kampen hebben met ziekte of rouw. Het aantal 75plussers in onze gemeente is de laatste jaren echt fors toegenomen. Daardoor zijn de wijken eigenlijk veel te groot geworden om iedereen trouw te bezoeken en voldoende aandacht te schenken. Dat vinden we heel jammer en we zouden dit graag anders zien. We zouden daarom graag een aantal nieuwe, enthousiaste vrouwen willen verwelkomen die ons komen versterken. Leeftijd maakt niet uit. Het is absoluut een heel mooie, waardevolle en dankbare taak binnen de gemeente.
Interesse of meer weten? Benader rustig één van ons of neem contact op met diaken Corné Hobo. Onze telefoonnummers zijn te vinden op de website van de kerk, onder het kopje kerkenraad/HVD.
Marlies Kant, Conny Koppelaar, Susanne Pulle, Jenneke Schreuders, Mirella van Straten, Elly van Tilborg en Sjanie v.d. Wiel

Sluiten