Kerkdiensten vanaf 26 september

24 september 2021

Kerkdiensten vanaf 26 september

“Geef elkaar de ruimte” – is het advies van PKN en het CIO naar aanleiding van de versoepelingen per 25 september. Kerkenraad en coronacommissie hebben naar aanleiding hiervan besloten tot de volgende aanpassingen voor de kerkdiensten in onze gemeente.

De verplichting om 1,5 meter afstand te houden vervalt. Toch willen we mensen die daar prijs op stellen ruimte blijven geven om 1,5 meter afstand te houden. Voor gemeenteleden die geen 1,5 meter afstand willen houden geldt nog wel dat tussen hen en de volgende kerkbezoeker één zitplaats wordt vrijgelaten met de volgende die in de rij aansluit en niet tot hetzelfde huishouden behoort. Aan de plaats van de banken en stoelen verandert voorlopig niets. We houden daarom nog 1,5 meter afstand aan tussen de rijen stoelen in de nieuwbouw. Wanneer straks misschien blijkt dat we niet genoeg plaats hebben voor de kerkgangers, dan is het de bedoeling dat we eerst rijen stoelen bijplaatsen in het nieuwe gedeelte. De collecten blijven we nog digitaal houden en het aantal ambtsdragers in de dienst blijft nog ongewijzigd.

Voor volgende week zondag 3 oktober verzoeken wij u nog één keer te reserveren omdat we een goed beeld willen krijgen hoeveel kerkgangers van de anderhalve meter gebruik willen maken.

Voor en vanaf zondag 10 oktober is reserveren niet meer nodig.

Voor de kerkgangers die nog graag 1,5 meter aanhouden, reserveren we een bepaald deel in de kerk We informeren u hierover bij aankomst in de kerk. Alle overige zitplaatsen zijn vrij om te gaan zitten.

Ventileren voor en na de diensten blijft een must. Bij goed weer doen we dat ook tijdens de diensten. Met deze voorzichtige stappen denken we een begin gemaakt te hebben om weer terug te keren naar “normale”, voor ons gebruikelijke kerkdiensten.

Sluiten