Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk 2019

23 augustus 2019

Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk 2019

De zomervakantie is nog niet voorbij, maar achter de schermen zijn wij ondertussen al druk met de voorbereidingen voor de VBC 2019 in de herfstvakantie op vrijdag 25 oktober.
We gaan die dag met alle kinderen van groep 1 t/m 8 een musical instuderen en aan het eind van de middag opvoeren, dit doen we i.s.m. Kerk in Actie.
De exacte planning voor vrijdag 25 oktober volgt op een later tijdstip, houdt in ieder geval de ochtend en middag vrij voor de VBC. Het instuderen en opvoeren van de musical zal plaatsvinden in de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk. Om te weten hoeveel spullen er geregeld moeten worden, denk aan eten, drinken, kleding e.d. willen we van te voren een inschrijfmoment houden en wel op:
WOENSDAG 18 SEPTEMBER VAN 12.15u TOT 13.00u in de hal van de CBS de Parel in Rijswijk. Kosten € 2,00.
Ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, broers, zussen, familie en overige belangstellenden kunnen op vrijdag 25 oktober naar de musical komen kijken, kaartjes hiervoor zijn gratis te bestellen via www.zingenindekerk.nl, tijdens de musical zal er een collecte zijn voor Kerk in Actie.
Volg ons op Facebook voor de laatste info: www.facebook.com/vbcgiessen.rijswijk
Dus voor nu in ’t kort het belangrijkste:

  • Woensdag 18 september 12.15-13.00 inschrijven bij CBS de Parel Rijswijk, kosten € 2,00.
  • Vrijdag 25 oktober ochtend en middag vrijhouden voor de VBC.
  • Vrijdag 25 oktober 16.00u voorstelling musical, kaartjes gratis via www.zingenindekerk.nl

Tot binnenkort.
Leiding VBC Giessen-Rijswijk – Angelina Wind, Linda Oppenhuizen, Elike Treffers, Jedidja de Graaf, Heidi Kant, Dineke van Tilborg en Angelique van Tilborg

Sluiten