Enquête:

22 september 2023

In samenwerking met de IZB wil de kerkenraad een enquête gebruiken om de gemeente beter te leren kennen. De kerkenraad wil - met een verwijzing naar Luc. 14: 28 – 32 - zorgvuldig zijn. Met de uitkomst van deze enquête kan de kerkenraad namelijk weloverwogen stappen nemen om samen aan de gemeente te bouwen. Jouw/uw mening telt! Daarom is het invullen van de enquêtevragen belangrijk. Daarmee draag je ook jouw steentje bij aan Gods Koninkrijk in Giessen. Overigens moeten we ons wel realiseren dat, welke actie we ook ondernemen, we dit doen in afhankelijkheid van onze Schepper. Zonder de Geest is het werk dat we uitvoeren ijdel.

Vul daarom vandaag nog de enquête in; bij voorkeur digitaal. Gebruik de QR-code

QR code

of de URL: https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_720E6ijtmEmzz26

Oproep: Iedereen die 12 jaar of ouder is wordt opgeroepen de enquête in te vullen. De enquête is dus persoonlijk en daarom vragen we alle gezinsleden die deze leeftijd hebben de vragenlijst in te vullen!

NB: Heeft u geen computer ter beschikking? Dan ligt er een papieren versie van deze enquête voor u achterin de kerk.

Wat doen we met de ingevulde enquêtes?

• De IZB helpt de kerkenraad om de gegeven antwoorden om te zetten naar de punten waar de kerkenraad de komende jaren aandacht aan moet besteden.
• De IZB bespreekt dit met de kerkenraad
• Daarna komt er een gemeenteavond om te vertellen wat we als kerkenraad “geleerd” hebben en met de gemeente bespreken hoe we verder willen gaan, welke keuzes er mogelijk gemaakt moeten worden, etc…
• Tenslotte worden deze acties en plannen verwoord in ons nieuw beleidsplan, want dit is onze leidraad voor de komende jaren.

Sluiten