Bevestiging en intrede proponent Fokkert

22 maart 2019

Bevestiging en intrede proponent Fokkert

Proponent Fokkert zal op D.V. zondag 30 juni worden bevestigd als nieuwe dominee van onze gemeente. De bevestigingsdienst, welke ’s ochtends zal plaatsvinden, zal geleid worden door ds. J.W. van Bart uit Harderwijk. De intrededienst zal om 14.30 uur aanvangen. Omdat het afscheid van de zondagsschool gepland staat voor dezelfde dag, zal het afscheid verplaatst worden naar een andere datum. Met de zondagsschoolcommissie wordt overlegt over een nieuwe datum. Aangezien de schoolvakantie nog niet is aangebroken op 30 juni, zal de familie Fokkert waarschijnlijk twee weken later de pastorie betrekken. Vanwege de zomervakantie zal proponent Fokkert vanaf 19 augustus volledig beschikbaar zijn voor onze gemeente. Momenteel zijn wij met Maarten den Toom in overleg of hij ook gedurende de zomerperiode onze gemeente kan ondersteunen als pastoraal medewerker.
De kerkenraad.

Sluiten