Oudjaarscollecte

20 december 2019

Oudjaarscollecte

Graag willen wij de Oudjaarscollecte onder uw aandacht brengen. In de begroting hebben we deze aangemerkt als een € 5,00 collecte. Wij willen uw medewerking vragen om aan deze collecte eenmalig € 5,00 per persoon schenken op Oudjaarsavond. Heel hartelijk bedankt.
De Kerkrentmeesters.

Sluiten