Aftredende en herkiesbare ambtsdragers

18 oktober 2019

Aftredende en herkiesbare ambtsdragers

Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen ontstaan er een heel aantal vacatures binnen de kerkenraad. Er is reden tot blijdschap dat een aantal broeders graag door wil gaan.
Er is dankbaarheid dat anderen de gemeente zo’n lange tijd gediend hebben. Er is vrede over de beslissing die enkele broeders genomen hebben om hun ambt neer te leggen. Bidt u mee voor rust over de genomen beslissingen, wijsheid om kandidaten voor de vacatures aan te brengen en of de Heere nog met zijn Geest de gemeente wil doorwaaien opdat harten bereid worden gemaakt straks een benoeming in vrijmoedigheid aan te nemen?

Sluiten