Kerkenraad brengt beroep uit op dominee M. Zeeman uit Hoogblokland

18 april 2021
Ds. M. Zeeman

Kerkenraad brengt beroep uit op dominee M. Zeeman uit Hoogblokland

Met vreugde en dankbaarheid meldt de kerkenraad dat tijdens een kerkenraadsvergadering op dinsdag 13 april unaniem de voordracht van de beroepingscommissie is overgenomen om een beroep uit te brengen op dominee M. Zeeman uit Hoogblokland.

U wordt in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure in te dienen tot uiterlijk vrijdag 23 april, 09.00 uur. Bezwaren dienen schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij de scriba, Wilgenhof 19.

Indien er geen bezwaren ingediend worden, zal het beroep op DV. Vrijdag 23 april overhandigd worden aan dominee Zeeman. Vanwege de meivakantie van ds. Zeeman zal de ingangsdatum van het beroep op 7 mei 2021 ingaan.

Vanwege de Corona maatregelen zal de beroepingscommissie, in overleg met de familie Zeeman, zich voorbereiden hoe de verdere kennismaking zou kunnen plaatsvinden. Wij zullen u hierover nader berichten via de nieuwsbrief.

Sluiten