Week van Gebed

18 januari 2022

Week van Gebed

Deze week is de week van gebed met als thema "Het licht in het duister". Gezamenlijk vanuit de drie PKN-kerken van Giessen - Rijswijk zullen online gebedsdiensten worden gehouden. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de gebedsbijeenkomsten bij te wonen en worden daarom net als vorig jaar online uitgezonden. Via de website https://www.kerkgiessen.nl kunt u de link naar de online diensten vinden, deze zullen allemaal starten om 19.30 uur op de volgende data:
- Dinsdag 18 januari vanuit de Gereformeerde kerk in Rijswijk
- Woensdag 19 januari vanuit de Hervormde kerk in Giessen
- Donderdag 20 januari vanuit de Hervormde kerk in Rijswijk

Graag nodigen wij u uit om gebedspunten aan te leveren, deze kunt u tot dinsdag 18 januari 18.00 uur inleveren in de brievenbus van het Dijkhuis of opsturen naar gebedsdienst@hotmail.com. Deze gebedspunten zullen dan worden meegenomen tijdens de online gebedsdienst van woensdag 19 januari. We weten dat er gemeenteleden zijn die wel graag een voorbede willen inbrengen, maar niet met name genoemd willen worden. Het zou fijn zijn als u wel deze voorbede inbrengt, maar geef aan dat uw naam niet genoemd hoeft te worden.

Klik op de link om de uitzending te bekijken. Deze zal elke avond kort voor 19.30 uur online gezet worden.

Namens de gezamenlijke kerken van Giessen en Rijswijk

Sluiten