Week van Gebed in Rijswijk en Giessen

18 januari 2019

Week van Gebed in Rijswijk en Giessen

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 21 tot en met 24 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid waarvoor ook dit jaar weer de gezamenlijke kerken van Rijswijk en Giessen de deuren openzetten en iedereen wil uitnodigen om samen te zingen en te bidden.
In de Week van Gebed is op maandag 21 januari vanaf 20:15 een gebedsavond van en voor de jongeren in de Gereformeerde kerk Rijswijk.
Ook dinsdag 22 januari om 19:30 uur is iedereen weer gastvrij welkom in de Gereformeerde Kerk in Rijswijk. Woensdagavond 23 januari 19:00 uur (Let op een afwijkende tijd!) organiseert de Hervormde Kerk in Rijswijk de gebedsavond en op de laatste donderdag 24 januari ook om 19:30 uur wordt de gebedsweek afgesloten in de Hervormde kerk van Giessen. Omdat deze laatste gebedsavond samenvalt met de voorbereidingsavond voor het avondmaal in onze gemeente is in overleg besloten om de gebedsavond samen te voegen met de voorbereiding. Tenslotte het gebed is toch een uitstekende voorbereiding op het Avondmaal! Sluit u/jij ook aan bij deze bijeenkomst?

Sluiten