Actie Kerkbalans 2019, Geef voor je kerk

18 januari 2019

Actie Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk

Het college van Kerkrentmeesters heeft de AKTIE KERKBALANS 2019 weer voorbereid. Binnenkort ontvangt u de informatie van een de bezorgers over de ACTIE KERKBALANS, om vervolgens een week later uw toezegging in ontvangst te nemen. De opbrengsten van de ACTIE KERKBALANS is goed voor 65% van de begroting, van groot belang dus. We doen een beroep op u om weer naar vermogen bij te dragen. Mogen we op u rekenen. Wij wensen u GODS ZEGEN.
College van Kerkrentmeesters.

Sluiten