Kennismaking familie Zeeman

14 mei 2021

Kennismaking familie Zeeman

Langs deze weg willen we ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Martin en Alette Zeeman, ouders van drie jongens: Julian (6), Lucas (2) en Quinten (2). Sinds maart 2017 betrekken wij de pastorie in Hoogblokland, onze eerste gemeente.
Wij hebben elkaar leren kennen tijdens de theologiestudie in Utrecht. Martin is in die tijd vrijwilliger geworden bij de HGJB. Na de kerkelijke opleiding heeft hij daar eerst zes jaar gewerkt als jeugdwerkadviseur (met name in de provincie Gelderland). Een periode waarin het bereiken van kinderen en jongeren centraal heeft gestaan, maar ook het werken in de kerk uitgebreid verkend kon worden. Het was op den duur niet alleen een logische vervolgstap om gemeentepredikant te worden, we hebben de weg naar Hoogblokland ook echt als roeping ervaren.
Martin wordt blij van lekker eten, een goed boek en mooie muziek.
Alette heeft na de studie gewerkt als jongeren- en pastoraal werker en is nu als predikant-geestelijk verzorger verbonden aan drie verpleeghuizen van ‘Mijzo’, o.a. in Woudrichem en Almkerk. Zij is de sportieve van ons twee... Alette houdt verder ook van lezen en van buiten zijn.
Het is de weg van de kerk om na vier jaar beroepbaar te zijn en wij stellen ons daar ook voor open. Daarom zijn onze wegen nu samen gekomen. De komende tijd hopen we – al pratend, zoekend, biddend – te ontdekken of God ons naar Giessen roept. We vragen om Zijn leiding: Hij is immers Heer van de kerk, het is Zijn kerk. En wij willen niets anders dan dienend bezig zijn. In deze periode hopen wij te ontdekken hoe en waar wij het beste kunnen dienen in Zijn kerk, Zijn Koninkrijk.
Een mooi lied verwoordt: ‘Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart. Hij is de hartslag van ons werk, Hij houdt het welbewaard.’ In dat vertrouwen verwachten we dat Hij Zijn koers duidelijk zal maken.
Hartelijke groet,
ds. Martin en Alette Zeeman

Sluiten