ALLE ACTIVITEITEN AFGELAST

14 maart 2020

ALLE ACTIVITEITEN AFGELAST

In verband met het Corona virus heeft de kerkenraad besloten alle activiteiten m.u.v. de belijdenis cathechisatie af te lassen. Deze maatregel blijft tot nader order actief.

Sluiten