Pastoraal medewerker

13 december 2019

Pastoraal medewerker

Afgelopen week heeft het moderamen overleg gehad met ds. Hendriksen. Hij zal vanaf komende week als pastoraal medewerker aan de slag gaan in onze gemeente. Hij zal bezoeken gaan afleggen en eventuele rouwdiensten gaan leiden. Indien u contact wil met de pastoraal medewerker, dan kunt u dit aan de scriba laten weten. We zijn dankbaar en blijk dat ds. Hendriksen deze taak op zich wil nemen.

Sluiten