Week van gebed 2019, Recht voor ogen

13 januari 2019

Week van gebed 2019: Recht voor ogen

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 21 tot en met 24 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid waarvoor ook dit jaar weer de gezamenlijke kerken van Rijswijk en Giessen de deuren openzetten en iedereen wil uitnodigingen om samen te zingen en te bidden.

De bijeenkomsten vinden op de volgende dagen en locaties plaats:

1. Jongerengebedsavond op 21 januari vanaf 20:15 in de Gereformeerde Kerk in Rijswijk.

2. Gebedsavond op 22 januari om 19:30 uur in de Gereformeerde Kerk in Rijswijk.

3. Gebedsavond op 23 januari om 19:00 uur (NB afwijkende tijd) in de Hervormde Kerk in Rijswijk.

4. Gebedsavond op 24 januari om 19:30 uur in de Hervormde Kerk in Giessen.

Sluiten