Kerkdienst met 30 bezoekers

12 juni 2020

Kerkdienst met 30 bezoekers

Kerkdienst met 30 bezoekers:
Bij de opnamedienst van zaterdagmiddag 20 juni willen we 30 personen uitnodigen om de dienst “live” bij te wonen. We doen dit als een proef om in juli en augustus straks met 60 – 80 personen (maar max. 100) de diensten bij te wonen. Kerkelijke gemeenten hebben de plicht een gebruiksplan op te stellen voor het kerkgebouw. Ons plan is in een zeer ver gevorderd stadium en zal op de website worden gepubliceerd. Op speciaal verzoek is straks ook een papieren versie beschikbaar. In het plan worden alle facetten beschreven rondom een kerkdienst in coronatijd. Een aantal belangrijke aspecten hierin zijn:
- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Volg de aangewezen looproutes op aangeven van coördinatoren.
- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
- Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. (personen met een hesje)
- Geen ontmoeting en consumptie na afloop in of buiten het kerkgebouw.
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
- We vragen bij aankomst naar uw gezondheid.
- Kerkgangers met koorts of verkoudheid mogen helaas niet komen, ook niet wanneer een gezinslid dezelfde verschijnselen heeft.
- Geen gebruik van garderobe.
Al deze aspecten en andere gelden ook voor de 30 bezoekers dienst. Wilt u deze dienst bijwonen, die zaterdagmiddag 20 juni om 13.30 uur begint, geef u dan op bij Kees van Tilborg, tel: 442570 of mobiel 06 21 590 402 en e-mail: vanti52@kpnmail.nl Opgeven op donderdag 18 juni van 16.00 tot uiterlijk 20.00 uur. Na afloop evalueren we, als commissie, de dienst en kijken we of het gebruiksplan nog moet worden bijgesteld.

Sluiten