Herinnering Solidariteitskas 2019

11 oktober 2019

Herinnering Solidariteitskas 2019:

Er zijn enkele gemeenteleden die hun bijdrage aan de solidariteitskas nog niet betaald hebben. Wij verzoeken u om, (€ 10,00 per belijdend lid) alsnog over te maken naar: NL33.RABO.0357.0017.53 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters van de Herv. Gemeente te Giessen onder vermelding van solidariteitskas 2019. Wij danken u voor uw medewerking.
De Kerkrentmeesters.

Sluiten