Namen indienen voor predikant

11 juni 2021

Namen indienen voor predikant

De beroepingscommissie heeft het beroepingswerk weer opgepakt en is vorige week bij elkaar geweest om te vergaderen over de te nemen stappen in het beroepingswerk. We gaan weer verder met het samenstellen van een lijst met mogelijke kandidaten. U wordt in de gelegenheid gesteld om namen op te geven. Deze opgave dienen voorzien te zijn van een motivering en van de naam van degene die de opgave doet. De beroepingscommissie zal deze namen toevoegen aan de kandidatenlijst. U kunt hiervoor een mail sturen naar scriba@kerkgiessen.nl of per brief afgeven op Wilgenhof 19. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben aan de beroepingscommissie, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie.
De beroepingscommissie
Bert den Hartog
John van Straten
Pierre de Graaff
Sjaak Smits
Rene Versteeg
Christiaan van Tilborg
Ds. Hoftijzer als consulent

Sluiten