Actie Kerkbalans

10 januari 2020

Actie Kerkbalans

Het College van Kerkrentmeesters heeft de Actie Kerkbalans 2020 “Geef voor je kerk” voorbereid. De actie gaat op 18 januari van start en duurt tot 1 februari a.s.. In deze periode ontvangt u de informatie van een bezorger, om vervolgens een week later uw toezegging in ontvangst te nemen. De opbrengsten van de Actie Kerkbalans is goed voor 65% van de begroting van onze kerk, van groot belang dus voor al het werk dat gedaan mag worden! We doen een beroep op u om weer naar vermogen bij te dragen. Mogen we op u rekenen?
Het College van Kerkrentmeesters

Sluiten