Terugblik kennismaking

08 maart 2019

Terugblik kennismaking prop. Fokkert

Met dankbaarheid kijken wij terug op de dienst van afgelopen zondag en de kennismakingsavond. Het was fijn om met elkaar in een ontspannen sfeer nader kennis te maken.

Zoals proponent Fokkert al aangaf kunt u gerust contact met hem opnemen als u/jij vragen hebt. Het adres van de familie Fokkert is: Pastinaak 53, 7463 CX Rijssen. U kunt ook een email sturen naar hrfokkert@gmail.com. Wij bidden hen Gods nabijheid en leiding toe in de bezinning op het door ons uitgebrachte beroep. De kerkenraad

Sluiten