Beroepingswerk, Namen indienen voor nieuwe dominee

05 juni 2020

Beroepingswerk: Namen indienen voor nieuwe dominee

Namen indienen voor predikant.

De beroepingscommissie heeft vorige week aangegeven de volgende stappen te willen nemen in het beroepingswerk. Eén van de volgende stappen is het opstellen van een namenlijst van predikanten/proponenten die beroepbaar zijn.

We weten dat er op velerlei manieren vanuit onze gemeente grote betrokkenheid is bij het beroepingswerk. U wordt in de gelegenheid gesteld om namen op te geven van door u geschikt geachte predikanten/proponenten. Deze opgave dienen voorzien te zijn van een motivering of argumentatie en van de naam van degene die opgave doet. De beroepingscommissie zal deze namen toevoegen aan de kandidatenlijst. U kunt hiervoor een mail sturen naar scriba@kerkgiessen.nl of per brief af geven op Wilgenhof 19.

De beroepingscommissie zal daarnaast, conform ordinantie 3-3-1, een advieslijst aanvragen bij het secretariaat van het team Mobiliteit bij de PKN.

Tevens zijn de profielschetsen van de te beroepen predikant en de profielschets van de gemeente op onze website terug te vinden zodat u dit na kunt lezen. Indien u niet in het bezit van internet kunt u een exemplaar opvragen bij de scriba.

Mocht u n.a.v. bovenstaand nog vragen/opmerkingen hebben aan de beroepingscommissie, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie (Bert den Hartog).


De beroepingscommissie

Bert den Hartog
John van Straten
Pierre de Graaff
Sjaak Smits
Rene Versteeg
Christiaan van Tilborg
Ds Hoftijzer als consulent

Beroepingswerk: Namen indienen voor nieuwe dominee

Beroepingswerk: Namen indienen voor nieuwe dominee

Sluiten