Zingen in de dienst

04 juni 2021

Zingen in de dienst

Met ingang van zaterdag 5 juni wordt in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet. Het moderamen en de coronacommissie hebben besloten de richtlijn van de PKN te volgen, en deze zondag in te voeren. D.w.z. meer kerkgangers (max. 60) en één lied (twee coupletten) zingen op praatniveau. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij men het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. Zang aan het einde van de kerkdienst. De organisten zullen de slotzang “zachtjes” begeleiden. In verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren is daarom gekozen voor de slotzang. Voor de overige liederen blijft de wijze/vertoning zoals tot op heden gevolgd. De predikant zal gevraagd worden het te zingen lied nader aan te geven.

Sluiten