Collecte bij de uitgevallen kerkdiensten.

02 april 2020

Collecte bij de uitgevallen kerkdiensten.

Door het uitvallen van kerkdiensten mist de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters (CvK) de collecte-inkomsten. In deze tijden van onzekerheid is belangrijk dat we blijven omzien naar anderen. Het Diaconale doel van afgelopen zondag en de komende drie zondagen zijn; Wycliffe Bijbelvertalers, Light fort he World, Red een kind en doel van de themadienst.

Het CvK heeft ook de nodige inkomsten nodig. Het komende beroepingswerk voor een nieuwe predikant zal binnenkort starten. Hierbij zal opnieuw de financiële draagkracht van de Hervormde Gemeente Giessen worden getoetst. Heel belangrijk is dat er voldoende inkomsten zijn om een Giessense predikant te kunnen blijven betalen.

Bij de uitgang van de kerk zijn er de zendingsbusjes. Het kwartaaldoel is een project van het Nederlands Bijbelgenootschap ‘Samenleesbijbels in Honduras’. Deze drie collecten worden door de uitgevallen diensten gemist; diaconie, kerkrentmeesters en de zending.

De kerkenraad wil u vragen om uw collectebedrag over te maken op bankrekening: NL33 RABO 0357 0017 53 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Giessen.

Zij zullen de ontvangen bedragen verdelen tussen de diaconie, kerkrentmeesters en de zending. Indien u wenst kunt u bij de beschrijving aangeven voor welk doel u het bedrag wilt laten gebruiken. Wij vragen u om uw collecte voor vier weken in één keer te betalen. Dit om de bankkosten voor de kerk te beperken.

Collectezak
Sluiten