Kerkdiensten vanaf 1 juli

01 juli 2020

Kerkdiensten vanaf 1 juli

Voor aanstaande zondag staan weer twee kerkdiensten op het rooster. De diensten beginnen op de voor ons gebruikelijke tijden. De ochtenddienst is een gezamenlijke dienst voor de drie kerken in onze dorpen, en wordt “ live” uitgezonden vanuit onze kerk in Giessen. De avonddienst is een zogenaamde eigen dienst en is net als voorheen ook via de kerkradio te beluisteren. In de avonddienst wordt Govert Copier bevestigd als kerkrentmeester (niet in het ambt). Voor het bezoeken van beide diensten moet u zich vooraf opgeven. We mogen dan met 100 personen in de kerk aanwezig zijn. Omdat we nog steeds 1,5m afstand van elkaar moeten houden zullen we niet aan dat getal komen. Ons kerkgebouw heeft hiervoor onvoldoende ruimte. Om alles in goede banen te leiden zijn er naast de koster, twee coördinatoren aanwezig.
Hieronder de regels waaraan we ons allemaal dienen te houden:
- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Volg de aangewezen looproutes op aangeven van de coördinatoren.
- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan, samen “zachtjes” hardop meebidden mag wel.
- Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. (personen met een hesje)
- Geen ontmoeting en consumptie na afloop in of buiten het kerkgebouw
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
- We vragen bij aankomst naar uw gezondheid.
- Kerkgangers met koorts of verkoudheid mogen helaas niet komen, ook niet wanneer een gezinslid deze verschijnselen heeft.
- Geen gebruik van garderobe.
Wilt u de dienst bijwonen, geef u dan op bij Kees van Tilborg, tel: mobiel 06 21 590 402 en e-mail: vanti52@kpnmail.nl Opgeven op donderdag 2 juli van 16.00 tot uiterlijk 20.00 uur. U ontvangt altijd bericht of er voor u een zitplaats is.

Kerkdiensten vanaf 1 juli

Sluiten