Psalm 113, Halleluja!

24 januari 2021

Kerstnachtdienst

Passend in deze Corona tijd? Wist u dat Jezus deze psalm zong tijdens zijn laatste avondmaal? In de meest moeilijke omstandigheden wordt God de lof toegezongen. Waarom eigenlijk? https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/psalm/113

Focus verkondiging: Psalm 113 staat als een (eeuwig schriftelijke) getuige tussen twee verbondspartners. Door de Psalm hardop uit te spreken in deze wereld wordt God opgeroepen om te gaan handelen zoals in de Psalmen over Hem gezegd wordt. Daarom moet de lofzang gaande blijven, te beginnen in Jeruzalem en van daaruit over heel de wereld. Want God trekt mensen uit de stront (drek) omhoog. (Ps 113:7)

Prop. J. Schneider

Sluiten