Kennismaking Gebedskring/gebedshalfuurtje

05 februari 2020, 19:30 uur

Elke zondag bidden en danken we met elkaar en voor elkaar in de kerk. In het dagelijks leven bidden we alleen of samen met ons gezin. Door te bidden brengen we onze zorgen bij de Here God. Zorgen om onze gemeente, onze dierbaren, ons land en om de wereld. Door te danken geven we Hem de eer. Binnen onze gemeente zijn veel zorgen, is er veel verdriet en veel pijn. Vanuit de bijbel leren we dat het goed is om regelmatig met een groep mensen gezamenlijk te bidden en onze zorgen bij de Here God neer te leggen maar Hem ook te danken voor de zegen die we hebben ontvangen.
Waarschijnlijk zijn er binnen onze gemeente meer mensen die het samen bidden, danken en delen van onze zorg missen. Graag willen we met u/jou in contact komen om na te denken hoe we hier een invulling aan kunnen gaan geven binnen de Hervormde gemeente Giessen. Het is van belang dat u weet dat mensen die in stilte willen meebidden en danken hartelijk welkom zijn.
Hebree├źn 4:16
Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. U/jij wordt uitgenodigd voor een kennismaking op woensdag 5 februari bij Liesbeth en Piet Sterkenburg aanvang 19:30 uur. Vanaf 9 februari staat er een gebedsbrievenbus in de hal van de kerk waarin u/jij gebedspunten kunt aandragen voor het gebedshalfuurtje. De gebedsdatums en adressen ziet u tegemoet op de nieuwsbrief. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Ada van Vianen, Piet en Liesbeth Sterkenburg en Meta Rochat

Sluiten