Inzage jaarrekeningen, Dijkhuis

30 mei 2023, 19:30 uur

In de afgelopen week gehouden kerkenraadsvergadering is de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld en goedgekeurd. De jaarrekening van de Diaconie was al eerder vastgesteld en goedgekeurd. Dinsdagavond 30 mei is er van 19.30 tot 20.30 uur in ’t Dijkhuis voor gemeenteleden gelegenheid om de jaarrekeningen in te zien.
Van de colleges zijn personen aanwezig om desgewenst toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Als er die avond geen bezwaren zijn, zullen de jaarrekeningen worden ondertekend en vervolgens ingediend worden bij het CCBB. (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken)

Sluiten