Verkoop collectemunten, Dijkhuis

28 maart 2022, 19:30 uur

Maandag 28 maart is er weer de mogelijkheid om collectemunten te kopen in het Dijkhuis, vanaf 19.30 tot 20.30 uur. Wij willen u er tevens op wijzen dat ook hier het mogelijk is om de betaling over te maken.
Het College van Kerkrentmeesters

Sluiten