Gemeenteavond, Dijkhuis

26 juni 2024, 20:00 uur

Woensdagavond 26 juni is er een gemeenteavond waar we het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren zullen toelichten. Belangrijk is hoe we dit plan met z’n allen “handen en voeten” gaan geven. Ieder op zijn plek en met de hem of haar toebedeelde talenten. Verder is er die avond ook nog informatie vanuit het College van Kerkrentmeesters. Hartelijk welkom.

Sluiten