Goed bezig!

23 maart 2024, 08:45 uur

Deze opmerking krijgen ZAPpers (zwerfaf valpakkers) regelmatig te horen als ze rondlopen met hun vuilniszak en grijper. Zaterdag 23 maart kunt ook u/jij ‘goed bezig’ zijn, want dan willen we als Hervormde Gemeente Giessen voor de 3 keer meedoen met de landelijke opschoondag. Vorig jaar waren we in totaal met 24 personen, dat was al een mooi aantal. Dit jaar hopen we met nog iets meer te zijn. Daarom deze oproep aan gemeenteleden/vrienden/kennissen om zaterdagmorgen 23 maart een poosje tijd vrij te maken voor deze actie. Door mee te doen aan dit landelijk gebeuren willen we als kerk het goede voorbeeld geven: beter zorg dragen voor de Schepping! Bovendien kunnen we ons op deze manier ook dienstbaar opstellen voor het dorp. Van kwart voor 9 tot kwart over 10 gaan we in twee-of drietallen aan de slag en daarna is er koffie/thee/limonade met iets lekkers in ’t Dijkhuis om de actie op een gezellige manier af te sluiten! Jong en oud kan meedoen, vele handen maken licht werk! Voor de kinderen is er een extra stimulans in de vorm van afvalbingo en verder ontvangen zij een aardigheidje 😊
Vooraf opgeven is wel prettig i.v.m. de inkopen, de straatindeling en de materialen. Dit kan bij Marlies Kant (m.kant@dehoeksteencbs.nl tel. 44 27 22 )
PS: Materialen worden beschikbaar gesteld door de gemeente Altena, zorg wel voor stevig schoeisel!

Sluiten