Dinsdagavondkring

22 november 2022, 20:00 uur

Deze week komen de kringen weer bij elkaar. Dinsdagavond bij Jan Oudshoorn, woensdagmorgen, woensdagavond en donderdagavond (startkring) in het Dijkhuis. Deze week lezen we uit Lukas 2 vanaf vers 41. Het gaat over de twaalfjarige Jezus in de tempel. In de tempel is Jezus in gesprek met de schriftgeleerden. Geloven heeft niet alleen met het hart en met het gevoel te maken, maar ook met het verstand. Het is belangrijk om voortdurend te leren. De heilige Geest brengt ons op de leerschool van het geloof.
Ds. R. van der Knijff zal in de avonddienst dit gedeelte uitleggen ter voorbereiding op de kringgesprekken. Een goede kringweek toegewenst.

Sluiten