Gebedsbijeenkomst Herv. kerk Rijswijk

22 januari 2020, 19:30 uur

Week van Gebed voor de eenheid:
Van 19 tot en met 26 januari D.V. is het in ons land weer Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2020. De kerken in Giessen en Rijswijk geven samen invulling aan deze week, door iedere dag een moment van samenkomst en gebed te organiseren. Het thema dit jaar is ‘Buitengewoon’ en de gebedsweek is voorbereid door de kerken in Malta. Waarom Malta? Nou, dat zit zo. Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta zelf. In Handelingen 28 lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen, hun anders-zijn vormt daarbij geen belemmering. Er wordt een vuur aangelegd waaraan ze zich kunnen verwarmen en drogen. Ze krijgen voedsel om hun honger te stillen. Ondanks het feit dat de eilandbewoners Christus niet kenden, werd Zijn liefde toch zichtbaar in hun handelen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt en dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.

In de komende gebedsweek willen wij ons in die buitengewoonheid laten meenemen. Allereerst om te leren gastvrijheid te ontvangen. Het is soms comfortabeler om de helpende hand te bieden dan ‘m aan te nemen. Zeker christenen hebben vaak de neiging om vooral uit te willen delen. Dit verhaal laat echter zien dat Christus ook werkzaam is in en door anderen. Zien wij dat? Willen wij van anderen ontvangen? Maar natuurlijk worden we ook opgeroepen om zelf vrijgevig te zijn voor degene die dat nodig heeft. Niet alleen aan degenen die op ons lijken, maar ook aan hen die niet onze taal, cultuur of ons geloof delen. Juist in deze tijd denken we daarbij ook aan hen die na een angstige tocht over dezelfde zeeën als Paulus op de kust van Europa stranden. Migranten die op de vlucht voor geweld en armoede ook in Nederland aankomen. De vraag aan ons is hoe we met hen omgaan. Zijn wij buitengewoon vriendelijk voor hen? Betonen wij hen Christus’ liefde? Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. Iedere dag zoeken we naar het buitengewone. Zo leren we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen én door te geven.

Noteer alvast de volgende tijden en locaties in uw agenda:
Maandag 20 januari, 20.00 uur: Gebedsbijeenkomst voor jongeren (waar u óók van harte welkom bent), locatie Hervormde kerk Rijswijk (georganiseerd door gezamenlijke jeugdouderlingen).
Dinsdag 21 januari, 19.30 uur: locatie Gereformeerde kerk (ds. H.R. Fokkert).
Woensdag 22 januari, 19.30 uur: locatie Hervormde kerk Rijswijk (ds. L. Hoftijzer)
Donderdag 23 januari, 19.30 uur: locatie Hervormde kerk Giessen (ds. A. Gierkink-van Geerenstein)

Sluiten