20-02-2023 Theologiekring

20 februari 2023, 20:00 uur

Maandagavond 20 februari komt de theologiekring om 20:00 uur weer bijeen ten huize van de familie Van Vugt aan de Burgstraat 29. Hoofdstuk 4 van het boek ‘En voort wentelen de eeuwen’ van dr. J.H. Bavinck staat daarin centraal. Naar aanleiding van Openbaring 6 denkt de auteur na over wat er in deze wereld gaande is. Bent u geen lid van de kring maar bent u benieuwd hoe zo’n kringavond verloopt? Ook dan bent u hartelijk welkom.

Voor vragen kunt u contact opnemen met kringleider Harry Groenenboom via telefoonnummer 06 – 135 693 74.

Sluiten