Bijeenkomst Dorpskerken en kleine gemeenten

20 februari 2020, 19:30 uur

Vooraankondiging bijeenkomst ‘Dorpskerken en kleine gemeenten’:
Hoe kunnen dorpskerken blijven bestaan? De kerkbanken worden leger, meer dorpen delen één predikant en kerkenraden krijgen vacatures maar moeilijk vervuld. Maar wat geldt voor de dorpskerken speelt kerk-breed. Zowel op het platteland als in stedelijk gebied zijn er kerkelijke gemeenten die krimpen en niet langer kunnen beantwoorden aan de regels die de kerkorde stelt t.a.v. goed beheer en de omvang van de kerkenraad. De landelijke kerk heeft een werkgroep ingesteld die wil onderzoeken op welke wijze aan kleine gemeenten die graag zelfstandig willen blijven voortbestaan tegemoet gekomen kan worden. Deze werkgroep heet “Kleine gemeenten lichter” en onderzoekt mogelijkheden van vereenvoudiging van kerkelijk bestuur in kleine gemeenten. De leden van deze werkgroep gaan het land in en starten het gesprek hierover in classes, ringen en werkgemeenschappen op.
Zo kan over het onderwerp worden meegepraat vanuit de plaatselijke ervaring. Op grond van de uitkomsten van de gesprekken worden concrete voorstellen aan de synode opgesteld. Janneke Opmeer (synodeafgevaardigde vanuit de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne) heeft het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren voor de drie ringen in de voormalige classis Heusden-Almkerk waarvoor zowel gemeente- als kerkenraadsleden zijn uitgenodigd. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 februari 2020 in het Hervormd Jeugdcentrum, Kerkstraat 28, 5161 ED Sprang-Capelle, aanvang 19.30 uur. Er zullen twee presentaties gehouden worden: een vanuit de Dorpskerkenbeweging en een vanuit de werkgroep “Kleine gemeenten lichter”. Naar aanleiding hiervan zullen we vervolgens met elkaar over dit thema in gesprek gaan aan de hand van gespreksvragen. Het is een thema dat ons allen raakt en onze stem is van belang voor de besluiten die hierover door de landelijke kerk worden genomen.

Sluiten