Zappen

19 maart 2022, 09:00 uur

We zijn trots op ons mooie dorp en omgeving, maar ook bij ons is er (helaas) wel sprake van ontsierend zwerfafval op straat, tussen struiken en in de bermen. Op zaterdag 19 maart wordt de Landelijke Opschoondag gehouden. Hoe mooi zou het zijn als wij als Hervormde Gemeente Giessen op die manier onze zorg voor Schepping en omgeving op een praktische manier handen en voeten kunnen geven door aan deze actie mee te doen? Wat is de bedoeling? We willen die zaterdagmorgen met een (liefst grote) ploeg vrijwilligers afval gaan ‘prikken’ in twee-of drietallen. Elk groepje krijgt een gebied/aantal straten toegewezen om aan de slag te gaan. Gemeente Altena stelt materialen zoals grijpers, handschoenen, veiligheidshesjes, afvalzakken etc. beschikbaar. Het is ons voorstel om ’s morgens van 9 tot 10 een uur te gaan ‘zappen’ (zwerfafval prikken) en daarna willen we de actie gezellig afsluiten met koffie/thee/limonade en wat lekkers in ’t Dijkhuis. We hopen dat veel gemeenteleden van de partij zullen zijn, want vele handen maken licht werk. Ook kinderen mogen meedoen, maar dan wel graag onder begeleiding van een (groot)ouder of oudere broer/zus. Voor de kinderen is er een extra stimulans in de vorm van een afvalbingo 😊 Opgeven kan door een mailtje of telefoontje naar: Dini van Straten (e.van.stratenboele@kpnmail.nl tel. 44 31 96 of Marlies Kant (m.kant@dehoeksteencbs.nl tel. 44 27 22 )

Sluiten